Krypto­radio

Connect to the bitcoin network from anywhere – even without the Internet!

View project on GitHub

News

QSL cards arrived today

09 Oct 2014

Kryptoradio QSL cards

Today, Joel’s got a package from LZ3HI. QSL cards. Thousand of them. So be prepared, in a week we are introducing QSL campaign for everybody around. We prefer reception reports of real DVB-T broadcast but due to huge number of cards available, we accept also reports of successful setups of listening to our brand new Internet gateway. :-)

For those not familiar with QSL cards: It is a written confirmation of either a two-way radiocommunication between two amateur radio stations, or as in our case a one-way reception of a signal from a broadcasting station. During the early days of radio broadcasting, the ability for a radio set to receive distant signals was a source of pride for many consumers and hobbyists. (Source: Wikipedia). Because we are also doing history with Kryptoradio project, and we like to share you a remembrance item of the first months of this project.

So, keep your receivers at hand or go buy a one if you live near the broadcast. We are looking forward of listening reports not only from Finland but especially from borderlands of Sweden, Estonia, and Russia! It’s tough job to receive the signal outside of the official coverage area, but take that as a challenge!

Version 0.0.2 of the receiver software will be available soon, too. Stay in touch!

Kryptoradio receiver software released

01 Oct 2014

Kryptoradio Lab

Kryptoradio receiver software is out. Everything is still very experimental so be prepared. Installation instructions are available on Github. There is also an experimental package for Ubuntu.

As always, please report problems to the issue tracker or join our IRC channel #bitcoinradio at Freenode.

Press release: Kryptoradio transmits Bitcoins via Digita’s TV network

02 Sep 2014

Kryptoradio, developed by Koodilehto, will begin sending Bitcoin transactions through the national TV network on 1 September 2014. During the pilot broadcast, 90 of Digita’s TV broadcasting stations will transmit simultaneously, which will be receivable in the whole of Finland, excluding the northernmost Lapland and Aland. The pilot broadcast is used to evaluate the suitability of digital television network for transmitting payment data and to enable application development. The pilot broadcast lasts till the end of October.

Broadcast data will include Bitcoin transactions, blocks and exchange rates with regards to the most common currencies. These data enable the reception and monitoring of Bitcoin payments without an Internet connection, which enhances the reliability of payment confirmation. In addition to Bitcoins, Kryptoradio will transmit the Finnish FIMK cryptocurrency.

During the pilot broadcast, anyone can develop applications that use Kryptoradio. To promote this opportunity, Helsinki Hacklab is arranging with Koodilehto a Kryptoradio developers’ meeting at Helsingin Kaupunkivertas in Helsinki, Finland, on Sunday 7 September 2014, beginning at 10 o’clock. The purpose of the event is to introduce Kryptoradio and promote the development of devices and applications that use it.

“It’s interesting and exciting to participate in opening up new possibilities. The terrestrial TV network is viable and it’s great to learn that it can be used in a multitude of ways. In Digita, we’re boldly exploring the possibilities and so this is a great opportunity to advance our competences together with Koodilehto,” asserts Markus Ala-Hautala, Director of Business and Service Management at Digita.

Koodilehto is a Finnish software company that combines open technologies for the benefit of its clients. Krypto FIN ry has developed the FIMK system and aims to advance its use. Digita operates wireless communication networks, governing the terrestrial radio and TV networks’ broadcasting stations and masts. Helsinki Hacklab ry aims to develop and advance the scientific, technological, artistic and crafts skills of its members and its neighborhood.

Contact information

  • Joel Lehtonen, Koodilehto, Tel. +358 40 685 1884, joel.lehtonen@koodilehto.fi
  • Markus Ala-Hautala, Director, Business and Service Management, Digita Networks, Tel. +358 400 549 023, markus.ala-hautala@digita.fi
  • Project website: http://kryptoradio.koodilehto.fi/

Lehdistötiedote: Kryptoradio lähettää Bitcoineja Digitan televisioverkon kautta

01 Sep 2014

Koodilehdon kehittämä, Bitcoin-maksuliikennettä antenni-tv:ssä välittävä Kryptoradio aloittaa koelähetyksensä 1.9.2014. Lähettäminen tapahtuu 90:ltä Digitan tv-asemalta samanaikaisesti, ja lähetys on vastaanotettavissa koko Suomessa pohjoisinta Lappia ja Ahvenanmaata lukuunottamatta. Koelähetyksen aikana testataan digi-tv-verkon soveltuvuutta maksuliikennetiedon välittämiseen ja kehitetään sitä hyödyntäviä sovelluksia. Koelähetys kestää lokakuun loppuun saakka.

Lähetettävä aineisto koostuu Bitcoin-järjestelmän transaktioista, blokeista ja vaihtokurssista suhteessa yleisimpiin valuuttoihin. Näiden tietojen avulla on mahdollista vastaanottaa ja seurata Bitcoin-maksuja ilman Internet-yhteyttä, mikä lisää maksujen vastaanottamisen luotettavuutta. Bitcoinin ohella lähetetään myös suomalaisen FIMK-vertaisvaluutan transaktioita.

Koelähetyksen aikana kuka tahansa voi kehittää Kryptoradiota hyödyntäviä sovelluksia. Tätä edistääkseen Helsinki Hacklab järjestää yhdessä Koodilehdon kanssa Kryptoradion kehittäjien tapaamisen Helsingin Kaupunkiverstaalla sunnuntaina 07.09.2014 alkaen klo 10:00. Tapahtumassa esitellään Kryptoradion toimintaa ja suunnitellaan sitä hyödyntäviä laitteita ja sovelluksia.

”On mielenkiintoista ja innostavaa olla mukana uusien mahdollisuuksien avaajana. Antenni-tv-verkko on elinvoimainen ja on hienoa huomata, että sitä voidaan hyödyntää mitä monipuolisimmin. Tartumme Digitassa rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin ja tämä on hieno mahdollisuus kehittää myös omaa osaamistamme yhdessä Koodilehdon kanssa”, kertoo liiketoimintojen ja palveluiden johtaja Markus Ala-Hautala Digitasta.

Koodilehto on jyväskyläläinen ohjelmistoalan yritys, jonka monialaiset ammattilaiset yhdistävät avoimia teknologioita asiakkaidensa hyödyksi. Krypto FIN ry on kehittänyt FIMK-järjestelmän ja pyrkii edistämään sen käyttöä. Digita on langattomien viestintäverkkojen verkko-operaattori, joka hallinnoi maanpäällisiä radio- ja tv-verkkoja lähetysasemineen ja mastoineen. Helsinki Hacklab ry pyrkii kehittämään ja edistämään jäsentensä sekä lähiseutunsa tieteellisiä, teknillisiä, taiteellisia sekä kädentaidollisia harrastusmahdollisuuksia.

Yhteystiedot

  • Joel Lehtonen, Koodilehto, puh. 040 685 1884, joel.lehtonen@koodilehto.fi
  • Markus Ala-Hautala, liiketoimintojen ja palveluiden johtaja, Digita Networks, puh. 0400 549 023, markus.ala-hautala@digita.fi
  • Projektin verkkosivut: http://kryptoradio.koodilehto.fi/

Kryptoradio pilot broadcast to launch tomorrow

31 Aug 2014

Bitcoin pilot broadcast will start on 2014-09-01. It will last until 2014-10-31 and cover most of Finland.

In the first two days we are going to broadcast test patterns. Real bitcoin traffic will follow later this week. We’ll keep you informed!

Press release: Finland launches bitcoins by air pilot project

Lehdistötiedote: Suomalaiset käynnistävät Bitcoin rahasiirtojen lähetyksen